ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม กรอ.รอบที่ 1 2556/2  นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อห้อง กยศ.,กรอ.เพื่อเซ็นต์ยืนยันค่าเทอม 2556/2  สามารถดูรายชื่อได้ที่ บอร์ด กยศ.,กรอ. หรือ www.siamtechu.net  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 โดย. สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.,กรอ.)
* หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย

Date: 2013-10-30


Download