พิธีรำลึกถึง ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 
ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม ครบรอบ 41 ปี
 
15 สิงหา 3 สถาบันร่วมใจเป็นหนึ่งจัดงานรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น.  
ขอให้ทุกท่านร่วมรับศีล/รับพร และตักบาตรพระสงฆ์ในเวลา 06.30 น. 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์  ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์  มงคลวนิช

 

Date: 2019-08-14


Download