ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application” วิทยากรโดย...อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คนรักไอทีไม่ควรพลาด
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง สอบถามเพิ่มเติม 0-2878-5066
 
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
email:info@siamtechno.ac.th
website: http://www.siamtechno.ac.th
Maps: https://goo.gl/maps/ESSQere8YJG2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 02878 5000
Line@ :@siamtechno 
Date: 2019-07-12

ไม่มีเอกสารประกอบ