ธรรมะกับการตลาดเกี่ยวข้องกันได้ไง? ไขข้อสงสัยได้ที่งานสัมมนา ธรรมะกับการตลาด
 
บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา  (ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี)
 
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
 
จัดโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
#รู้การตลาดแบบเชิงลึกต้องคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 
 
Date: 2019-07-04

ไม่มีเอกสารประกอบ