อยากรู้เรื่อง…เทรนด์ กิน-เที่ยว ยั่งยืน ปี’ 62 มาฟังเสวนานี้

คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว (English Program)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัด OPEN HOUSE 2019
เปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา...
กิน-เที่ยว ยั่งยืน ปี’ 62
วิทยากรโดย
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ  
อาจารย์อลงกรณ์ เจริญสุข 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กิจกรรมฟรี!! ตลอดงาน 

สำรองที่นั่งคณะศิลปศาสตร์
โทร.0-2878-5042

อยากเรียน #การจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว แบบสนุก สาระครบครัน ต้องที่ STC เท่านั้น

………………………

 

Date: 2019-05-21

ไม่มีเอกสารประกอบ