#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ
น.ศ. #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พร้อมใจ #อยากเลือกตั้ง 
#เข้าคูหากาเบอร์เดียว #เลือกนายกองค์การนักศึกษา

ขอเชิญชวน...
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
เข้าคูหากาเบอร์เดียว
เลือก #นายกองค์การนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 (ภาคสมทบ)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 (ภาคปกติ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคารนิทรรศการชั้น 1  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#1คน1เสียง #ร่วมสร้างประชาธิปไตย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
Date: 2019-02-27

ไม่มีเอกสารประกอบ