วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงขอพิจารณากำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์นิทรรศการและการชุมไบเทค บางนา โดยวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการ/การนัดหมายต่างๆ ให้ทราบต่อไป  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
Date: 2018-11-28


Download