น.ศ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STC คว้าอันดับ 3 

การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2018 

 

นายศุภกร คมพิทักษ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2018 ในประเภท Programmable Line Tracing Robot รุ่น Open ควบคุมทีมโดย อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร และ อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

 

การแข่งขันครั้งนี้เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดยบริษัท Innovative Experiment เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

 

ทั้งนี้มีแข่ง 6 ประเภท ประเภทละ 2-3 รุ่น junior senior open ตามอายุ เพื่อ หาตัวแทนไป wrg ระดับนานาชาติ ที่ ฟิลิปปินส์ สำหรับรายการนี้ตัวแทน คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเส่ง 3 ประเภท คือ 
1.sumo auto open 
2.programmable line tracing open 
3.i-beam robot open ด้วยกัน

 

 

Date: 2018-08-21

ไม่มีเอกสารประกอบ