ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC)
 
ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) จัดอบรม"สนทนาภาษาอาหรับและภาษาเปอร์เซีย" เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องภาษาตะวันออกกลางให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารทั้งการติดต่อธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อ
 
เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ภาษาละ 12 ชั่วโมง เริ่มอบรม 1 กันยายน – 13 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนย์อิสลามศึกษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-002-4034 หรือ 089-208-6889
 
แผนที่การเดินทาง :https://goo.gl/maps/KwdcVx92BsC2 
Date: 2018-08-14

ไม่มีเอกสารประกอบ