สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา
การให้บริการแก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ในด้าน 
  • บริการแต่งหน้า-ทำผม
  • จำหน่ายดอกไม้ และของที่ระลึก
  • จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
 
ในงานประทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ประจำปีการศึกษา 2560
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 
ส่งซองประกวดภายในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งซองประกวดได้ที่ 
อาจารย์วิมล  แก้วสว่าง
หัวหน้าสำนักงานการเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
โทรศัพท์ 0-2878-5013
โทรสาร 0-2878-5012
 
กำหนดการ
พิธีซ้อมใหญ่ ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 – 20.00 น. 
พิธีรับประทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  เวลา  07.30 – 17.00 น.
 
Date: 2018-06-22

ไม่มีเอกสารประกอบ