อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 7 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือทางด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับหลักสูตรปริญญาตรี กับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนบริบาล 12 แห่ง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้

Date: 2018-05-04

ไม่มีเอกสารประกอบ