ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน 2/2560
-------
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่ 2/2560 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2561 
ขอให้นักศึกษา นำใบลงทะเบียนเรียนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองและส่งใบลงทะเบียนเรียน ณ ห้องสำนักงานทะเบียนฯ ภายในวันดังกล่าว

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Date: 2017-12-22


Download