ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพิ่มรอบวัดตัวเพื่อเช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ (รอบที่ สุดท้าย) วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

เพิ่มเติม

 

ณ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

Date: 2016-12-20

ไม่มีเอกสารประกอบ