รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารอ้างอิง

 

 

 

ตอบรับเอกสารส่งที่ info@siamtechno.ac.th หรือ โทรสาร (Fax) : 02-878-5012

เพิ่มเติม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ STC OPEN HOUSE
โดยการนี้ สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้
1. แข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์)
2. ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม​
3. ประกวดพูดสุนทรพจน์  (ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
4. แข่งขัน หุ่นยนต์ ระดับประเทศ “World Robot Olympiad Thailand 2016”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559  สามารถรับใบสมัครได้ ที่สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ Download จาก http : //edu.siamtechu.net และ ระเบียบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แล้วส่งกลับมาที่ generalstc8@gmail.com หรือ โทรสาร (Fax) : 02-878-5012

 

Date: 2016-12-15


Download