วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพิ่มรอบการบริการเช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 อีก 1 รอบ

ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และหากมหาบัณฑิตและบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมาตามวันและเวลาดังกล่าว

สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ร้านเอ็กเซลเลนซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2221-4133 หรือ 0-2623-5299
 

Date: 2016-11-24

ไม่มีเอกสารประกอบ