ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

            ในการนี้ยังมรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ไม่พร้อมเข้ารับประทานปริญญาบัตร ดังนี้
 
โดย:สำนักทะเบียนและประมวลผล

Date: 2013-01-24


Download