ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กยศ.,กรอ. ที่จะจบปีการศึกษา 2556 ทุกคน หรือ นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศ กยศ.,กรอ.” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารกรุงไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557


อ่านต่อ »
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


อ่านต่อ »

Total 861 Record : 35 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>