#

Differently i-Learn

1การเดินทางที่แสนสะดวกสบาย
มีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินผ่าน สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า จรัญฯ 13 เพียง 100 เมตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต ท่าพระ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไม่ใช่เพียงเวลาที่ศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีกิจกรรม และความร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์กันตลอดไป

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

Innovation and Research Center Innovation and Research Center

เร่งพัฒนางานวิจัยเต็ม 100
 • -
  เครื่องบำบัดอากาศช่วยลดฝุ่น PM2.5 STC Airtreatment Hub
 • -
  นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน STC-O3G สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนโทรศัพท์มือถือ และกระเป๋าเงิน
 • -
  นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVIC-19
 • -
  ถังขยะฆ่าเชื้อด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง ช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากสถานพยาบาล
 • -
  หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น นวัตกรรมเพื่อต่อสู้ โควิด-19
 • -
  โครงหน้ากาก Face Shield ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจากห้องแลป IoT

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สามารถติดตามได้: ที่นี่

สถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้: ที่นี่

STC NEWS

2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-07

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาต

2021-01-05

ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข

2021-01-05

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คณะ

เลือกตัวตน และกำหนดอนาคตของคุณ.

#

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

#

บริหารธุรกิจ

สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการผสานคุณธรรม นำธุรกิจ

#

รัฐประศาสนศาสตร์

ออกแบบความคิด
ออกแบบ​ชีวิต
ออกแบบ​อนาคต
กับเรา... คณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​

#

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

#

การบริการและการท่องเที่ยว

เรียนรู้ท่องเที่ยว เกี่ยวข้องบริการ บริหารโรงแรม ทักษะพา เราเที่ยวด้วยกัน พาชาติเจริญ

#

บัณฑิตวิทยาลัย

เรียนจริง กับผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เราเปิดประตูสู่การเรียนรู้ เราเปิดเส้นทางใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

รางวัล และผลงานวิชาการ

ความภาคภูมิใจของพวกเรา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทความวิชาการ

2150

ประชุมวิชาการ

1280

สิทธิบัตร

848

รางวัล

450

สารจากผู้บริหาร

#

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ด้านข้อมูลการสมัครเรียน