อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกและการทำเครื่องดื่มผสม cocktail

Date:[2015-04-29]

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วม อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกและการทำเครื่องดื่มผสม cocktail ณ PATHUWAN princess hotel

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!