พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ท่าน รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์ (ด้วยรักและอาลัยยิ่ง)

Date:[2015-04-29]

เวลา 19.00 - 21.00 น. ท่าน ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ท่าน รศ.ดร. ชนะ กสิภาร์ ณ วัดธาตุทอง
 
 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!