พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.นิทัศน์ กฤษณจินดา คณบดีคณะเทคโนโลยี (ด้วยรักและอาลัยยิ่ง)

Date:[2015-03-31]

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ได้เป็นประธานวางผ้าไตรพระราชทาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.นิทัศน์ กฤษณจินดา คณบดีเทคโนโลยีสยาม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!