การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 18 EPS TOPIK

Date:[2015-03-31]

           กรมการจัดหางาน ร่วมกับ HRD KOREA ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดความรู้ภาษาเกาหลี EPS TOPIK
นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกับ นายพัค ยอง บอม ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of  Korea) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลี EPS TOPIK  ครั้งที่ 18 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ระบบ EPS พร้อมให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนประเด็นการเดินทางไปทำงานของแรงงานไทยในต่างแดน
           การอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการจัดส่งและรับแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ สามารถช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การเป็นแรงงานขัดหนี้ คือสามารถลดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องจ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานยังสาธารณรัฐเกาหลี โดยผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน รวมทั้งสร้างโอกาสให้แรงงานได้มีงานทำมีรายได้จากการทำงานปีละ 300,000 บาทต่อคน ดังนั้นจะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
           ทั้งนี้ประธานพัค ยอง บอม ยังกล่าวชมว่า แรงงานไทยมีข้อดีเป็นจุดแข็งหลายด้าน อาทิ ทำงานจริงใจ ซี่อสัตย์ ขยัน และมีฝีมือ  และเกาหลีเองได้เพิ่มโควตาไปทำงานเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ละปีมีแรงงานไทยได้ไปทำงานผ่านระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลีไม่เต็มจำนวน รัฐบาลไทยควรส่งเสริมด้านพัฒนาภาษา แรงงานที่มีความประสงค์ไปทงานต้องเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้วยตนเองก็ได้ เรียนที่บ้าน หรือหากให้สัมฤทธิ์ผลเร็วควรลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน เช่น สมัครเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นและติวข้อสอบ EPS ไปทำงานเกาหลีฟรี
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  เวลา 10.30 - 16.00 น. 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!