นักศึกษาคณะเทคโนฯได้เข้าเยี่ยมชม อาคารอนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ

Date:[2015-03-27]

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น ณ คลอง5 ปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!