STC GAMES ครั้งที่ 4

Date:[2015-03-20]

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์" STC GAMES ครั้งที่ 4 "ณ ลานกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!