ถวายอาศิรวาทราชสดุดี " โครงการถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "

Date:[2014-08-09]

ถวายอาศิรวาทราชสดุดี วัน เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557" โครงการถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!