สัมมนาวิชาการสาขาพลังงาน

Date:[2014-08-02]

 เรื่อง ห่วงโซ่การเลี้ยงปลา ปลูกผักระบบปิด ด้วยพลังงานทดแทน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด2 โรงแรม โกล์ ออร์คิด กรุงเทพ 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!