โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ตามนโยบาย ค.ส.ช.)ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2014-06-19]

โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (ตามนโยบาย ค.ส.ช.)ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 19-06-2557 เวลา 13.00 น.  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click Here

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!