รายงานตัวเรียนปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของนักศึกษาภาคปกติ

Date:[2014-06-11]

กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของนักศึกษาภาคปกติเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 13 สิงหาคม 2557   

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!