พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Date:[2014-05-24]

ประมวลภาพพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!