วันซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Date:[2014-05-10]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!