พิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ระลึก 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 15 สิงหา ผู้ก่อตั้ง 3 สถาบันเทคโนโลยีสยาม

Date:[2019-08-16]

#รำลึกผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม

#น้อมคารวะท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

3 สถาบัน (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และมหาวิทยาลัยสยาม) ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดงานรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม

โดยท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จาก 3 สถาบัน และเครือญาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยและพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

เวลา 06.30 – 10.30 น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!