วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Date:[2019-01-04]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ด้วยการสร้างบุญ ตักบาตรถวายสังฆทานและปัจจัย
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ คิดดีทำแต่สิ่งดี
 
ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
 
#สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!