ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course

Date:[2018-11-27]

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ 
อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
 
โดยมี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
และอาจารย์ที่เข้าร่วมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล (Human Subject Protection Course ) 
 
 
ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!