โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่

Date:[2018-11-27]

ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่และสัมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!