คณะบัญชี จัดอบรม/สัมมนาเรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs

Date:[2018-10-30]

 
#คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม/สัมมนา
 
เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs
 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. 
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #iamSTC
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!