พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Date:[2018-09-18]

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์แต่ละคณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประกวดพานไหว้ครู เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (#STC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!