สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดสัมมนาบริการวิชาการ Simulation and Optimization in Logistics 4.0

Date:[2018-09-06]

 
#สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะเทคโนโลยี ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 และจัดงานบริการวิชาการ เสวนาหัวข้อ Simulation and Optimization in Logistics 4.0
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Amder 2 ไบเทคบางนา ในงาน TILOG LOGISTIX 2018
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!