15 สิงหา พิธีรำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2018-08-16]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า"#โรงเรียนช่างกลสยาม" และ ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" ในเวลาต่อมา ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.  
- รับศีล/รับพร 
- ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป
๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
- บรรเลงดนตรีไทย
- จุดธูป เทียน วางพวงมาลัย และกล่าวแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง 
ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม
(ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม)
- เครือญาติวางพวงมาลา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วางพวงมาลัย และ พวงมาลา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวางพวงมาลัยและพวงมาลา
- มหาวิทยาลัยสยามวางพวงมาลา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
- กลุ่มเครือญาติและสมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษา
- การแสดงของนักศึกษา ๓ สถาบัน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!