จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ" ที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

Date:[2018-07-20]

จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ" และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

โดยมีนายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!