วทส. นำนวัตกรรม 6 ชิ้น เข้าร่วมงาน IP Fair 2017 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

Date:[2017-05-05]

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
    เวลา 10.00-20.00 น.
    คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC นำนวัตกรรม 6 ชิ้น เข้าร่วมงาน IP Fair 2017 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกรียติเยี่ยมชมบูธ
    นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชน และผู้ประกอบการ ให้ความสนใจในนวัตกรรมของ STC เข้ามาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!