การปฐมนิเทศนักศึกษากัมพูชาในทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

Date:[2017-05-02]

วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษากัมพูชาในทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!