โครงการ รับน้องปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

Date:[2017-04-09]

วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 - 15.00 น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มี โครงการ รับน้องปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษามหาราชินี


 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!