ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกท่านร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน อ.ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00-16.00 น.  ณ ลานอนุสาวรีย์ อ.ดร.ณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date: 2014-08-11

ไม่มีเอกสารประกอบ