ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตธบบุรี ที่ มท ๕๒๕๘/๓๒.๑๗๔/๒๕๕๗ เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันดังกล่าว รายละเอียตามเอกสารแนบ 

Date: 2014-07-09


Download