ตามปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 29 มิถุนายน ตาที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น วิทยาลัยขอประกาศเลื่อนเป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร9) 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Date: 2014-06-28


Download