เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เรื่อง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00น. ถึง เวลา 15.00น. บริเวณริมถนนจรัญสนิทวงค์ 
*** ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

*หมายเหตุ สำหรับการรายงานตัวปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาควันอาทิตย์ เลื่อนเป็น อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารอ้างอิง)  

Date: 2014-06-11


Download