วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ดังนี้ 

1. นักศึกษากลุ่มโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรี(เรียนวันอาทิตย์) เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 
2. นักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 

หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ภาคเรียน 1/2557 ทุกรอบ/ทุกสาขา ปฐมนิเทศในวันที่ 29 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.00น.   

*** รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารด้านล่าง  

Date: 2014-05-28


Download