จากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงประกาศงดการเรียนการสอน 3 วันตั้งแต่ วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 

 

 

*** เนื่องจากประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐ และเอกชน หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอประกาศหยุดตามวันดังกล่าว

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้นักศึกษาติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยด้วย 

Date: 2014-05-22


Download