สามารถตรวจเช็คคุณภาพอากาศ 2.5รายละเอียดเพิ่มเติม:ข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศ


ข้อมูลจาก The World Air Quality Project http://aqicn.org/city/bangkok/ Date: 2020-01-22

ไม่มีเอกสารประกอบ