STC จัดกิจกรรม “STC Air Field Run 2020”
เปิดประสบการณ์วิ่งบนสนามบินแห่งแรกและแห่งเดียว
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรม “STC Air Field Run 2020” เปิดประสบการณ์วิ่งแนวใหม่ให้กับนักวิ่งมืออาชีพและสมัครเล่นในประเทศไทย ด้วยการวิ่งบนสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วิทยาเขตราชบุรี) ในบรรยากาศสบายๆ ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดอกปอเทือง และธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งให้มากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่สนามบินโพธารามและเป็นทุนการศึกษาของเยาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน (Mini marathon) 10 กิโลเมตร และฟันรัน (Fun run) 5 กิโลเมตร เปิดลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวนผู้วิ่ง ค่าสมัครมินิมาราธอนราคา 500 บาท ผู้สมัครระยะมินิมาราธอนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี ค่าสมัครฟันรัน ราคา 400 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ คือ เสื้อวิ่ง หมายเลขวิ่ง (BIB) เหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย อาหารและเครื่องดื่มหลังการแข่งขัน
 
กิจกรรม “STC Air Field Run 2020” จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี GPS 13.6701203, 99.7319554 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://bit.ly/2DRMysq
Date: 2020-01-09

ไม่มีเอกสารประกอบ